עמוד:4

חוקי פעולות בפרק זה עוסקים בהסכמים האלה : . 1 כשיש סוגריים בתרגיל - קודם פותרים את מה שבסוגריים , ואחר כך פותרים את התרגיל החדש שהתקבל ( נלמד בכיתה . ( ב' דוגמה : 7 24-7=17 24 - ( 5 + 2 ) = . 2 כשיש בתרגיל פעולות חיבור וחיסור בלבד או כפל וחילוק בלבד , ללא סוגריים - פותרים משמאל לימין לפי הסדר . דוגמאות : 2 30 20 25 12 : 6 : 2 = 1 23 + 7 - 10 + 5 = . 3 כשיש בתרגיל פעולות חיבור וחיסור וגם פעולות כפל וחילוק - קודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר ואחר כך חיבור וחיסור לפי הסדר . דוגמה : 20 7 + 4 × 5 = 7 + 20 = 27 בפרק זה לומדים גם להשתמש בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ המאפשרים לשנות את סדר המספרים בתרגילים שיש בהם רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל . דוגמאות : 40 50 90 25 + 29 + 15 + 21 = 10 90 5 × 9 × 2 = בתרגיל הימני יש רק פעולות חיבור , ולכן אפשר לשנות בפתרון את סדר המחוברים , בלי ששינוי זה ישפיע על התוצאה הסופית . שינוי זה מקל את החישוב . בתרגיל השמאלי יש פעולות כפל בלבד ונוח יותר לחשב אם משנים את סדר הגורמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר