עמוד:189

ע וּ ץ לי ג וּ ץ לי | ק ֶ טע מתוך מח ֲ ז ֶ ה בּ ת הט וֹ חן : ... א וֹ יה לי ! שׂ מ וּ ני לטו וֹ ת זהב מק שׁ ואיני י וֹ דעת , אי ךְ ע וֹשׂ ים זאת ... האי שׁוֹ ן : זהב מק שׁ? אכן ק שׁ ה היא המלאכה , א ךְ ... בּ ת הט וֹ חן : א ךְ מה ? האי שׁוֹ ן : א ךְ לֹ א למי שׁ נתמחה . בּ ת הט וֹ חן : וי שׁ ממחים לזה ה פּ לא ? האי שׁוֹ ן : י שׁ יחידי סגלה כּ אלה . מה ת שׁ למי לי אם בּפּ ל ךְ מזה הק שׁ זהב אטוה ל ךְ? בּ ת הט וֹ חן : זהב מק שׁ? האי שׁוֹ ן : זהב מק שׁ! בּ ת הט וֹ חן : זהב ממ שׁ? האי שׁוֹ ן : זהב ממ שׁ! בּ ת הט וֹ חן : וזה אפ שׁ ר ? האי שׁוֹ ן : ודאי אפ שׁ ר , ה כּ ל אפ שׁ ר , - א ךְ רק למי שׁ ה וּ א מכ שׁ ר . ( מתוך אברהם שלונסקי , עוץ לי גוץ לי – מחזה בחרוזים על פי אגדות גרים , ( 2008 . 2 עבודה בקבוצות הקטע מהמחזה עוץ לי גוץ לי הוא דו-שיח בין האישון לבין בת הטוחן . קראו את הקטע בקול בתפקידים . לשם כך קראו את ההנחיות "חושבים על הקריאה בקול . " קטע מתוך מחזה . 1 אברהם שלונסקי שהיה סופר ומשורר כתב את המחזה עוץ לי גוץ לי על פי המעשייה רומפלשטילצקין . קראו קטע מן המחזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר