עמוד:134

ב . בתחילת הסיפור כתוב שהאגרטלים היו "מלאכת מח שׁ בת . " לפי המשך המשפט נסו להבין אם זו אמירה חיובית או שלילית . עכשיו נסו להסביר את המשפט "והיו האגרטלים מלאכת מחשבת . " ג . בסוף הסיפור מופיע הביטוי "לקרוא דרור . " הסבירו את הביטוי . . 6 מה לדעתכם הסיפור מבקש ללמד את הקוראים ? בּ חרו בתשובה הנכונה מבין התשובות שלפניכם והסבירו את בחירתכם . מתנות יקרות הן מזיקות ומיותרות . מלכים הם תמיד אכזריים וחסרי רחמים . חפצים שבירים צריך לשמור בארון סגור . אנשים תמיד חשובים יותר מחפצים . ליסה מק'לורי , יופי שבור 2014 , III

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר