עמוד:20

וכך הוא ענה על שאלה באחת מהלכותיו : " אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב – רמז יש בו , כלומר : עורו ישנים משנתכם , ונרדמים הקיצו מתרדמתכם , וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה , וזכרו בוראכם - אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן , ושוגים כל השנה בהבל וריק , אשר לא יועיל ולא יציל . הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם ומעלליכם , ויעזב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה " . תקיעת שופר ביום הכיפורים בסוף תפילת נעילה של יום הכיפורים תוקעים בשופר . תקיעה זו היא זכר לתקיעת השופר בסוף יום כיפור של שנת היובל ( השנה החמישים שבאה אחרי שבע שמיטות ) שבה הודיעו על שחרור העבדים ועל סיום הצום . . 3 א . בספר במדבר כתוב שראש השנה חל " בחדש השביעי באחד לחדש . " איזה חודש הוא בלוח העברי של ימינו ? מה אפשר להסיק מכך על הלוח העברי של ימי המקרא – איזה חודש היה הראשון בשנה ? ב . בפסוק מספר דברים כתוב : " יום תרועה יהיה לכם . " מה הכוונה ? איזו מצווה משתמעת מזה ? . 4 קראו שוב את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה וענו : א . הרמב"ם אומר שתקיעת השופר בראש השנה היא "גזירת הכתוב . " מה הכוונה ? כיצד מתקשרות מילים אלו של הרמב"ם לפסוק המופיע בחומש במדבר ? ב . בררו את פירושן של המילים : ע וּ ר וּ , תּ ר דּ מתכם , ריק , שׁוֹ גים , הבלי ה זּ מן . ג . מה תפקידו של השופר לפי הרמב"ם ? למי מיועדת תקיעת השופר ? ד . הרמב"ם כותב : " עורוישנ יםמשנתכם , ונרדמים הקיצו מתרדמתכם . " מי הם הישנים והנרדמים ? תקיעה בשופר בכותל , אלול ה' תשסח" ) ספטמבר , ( 2008 ירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר