עמוד:19

תקיעת השופר בימים הנוראים תקיעת שופר בחודש אלול כבר בראש חודש אלול , חודש הרחמים והסליחות , יש המקפידים לתקוע בשופר כדי לעורר את האנשים לתשובה . תקיעת שופר בראש השנה מצוות התקיעה בשופר בראש השנה היא מן התורה : " ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו : יום תרועה יהיה לכם . " ( במדבר כט , א ) תקיעה זו היא חובה . תוקעים בשופר לפני תפילת מוסף ובמהלך חזרת שליח הציבור . יש שתוקעים גם במהלך תפילת עמידה עצמה , ויש שמשלימים את התקיעות לאחר תפילת מוסף . אם ראש השנה חל בשבת , אין תוקעים בו בשופר . תקיעת השופר נדחית ליום טוב השני של ראש השנה ( שהרי ראש השנה הוא חג בן יומיים . ( הרמב"ם היה מגדולי חכמי התורה לפני כ-900 שנה , פוסק הלכה , פילוסוף , מדען , רופא וראש היהודים במצרים . ימים נוראים על מצוות התקיעה בשופר וגם על ראש השנה ויום הכיפורים . 1 שיחה בכיתה היזכרו בקול השופר , ששמעתם בבית הכנסת בימים הנוראים : א . מה הרגשתם בזמן ששמעתם את השופר ? על מה חשבתם באותם רגעים ? ב . איזו אווירה שררה בבית הכנסת בזמן תקיעת השופר ? . 2 קראו את קטע המידע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר