עמוד:14

. 4 הצדיק הפסיק לפתע את תפילתו , פנה אל הקהל וחיפש משהו . מה הוא חיפש ? . 5 א . מה דעתכם , למה פנה הצדיק בדברים דווקא אל שוליית הנ פּ ח ? ב . מה הרגיש שוליית הנפח כשהצדיק קרא בשמו ? מדוע ? . 6 בסיפור כתוב : "מא וֹ ת עינים ז וֹ עמ וֹ ת תּ ל וּ י וֹ ת בּ זה שׁוּ לית הנ פּ . ח" דמיינו שגם אתם עומדים באותה שעה בּ בית הכנסת . כּ תבו מה אומרים המתפללים סביבכם זה לזה . . 7 א . הצדיק פונה לש וּ ליית הנ פּ ח ואומר : "שׁ מעתי וידעתי , בּ ני , את א שׁ ר ע שׂ ית , אבל ס פּ ר נא בּ ק וֹ ל כּ די שׁ י שׁ מע וּ למטה וּ למעלה . " למה מתכוון הצדיק במילים "למטה וּ למעלה " . ב . חשבו על המעשה שעשה הנער . למה לדעתכם היה חשוב לצדיק שהסיפור יישמע ? . 8 הצדיק מבקש מאלוקים שנה טובה ומתוקה לעם ישראל בזכות צנצנת הדבש . למה הוא מאמין שתפילתו תתקבל ? ( רמז : חזרו וקראו את ה פּ סקה השלישית בסיפור ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר