עמוד:11

בזכות צנצנת דבש | דוד כהן ימי אל וּ ל וּ "סליח וֹ . ת" ה שׁוֹ פר ת וֹ קע וּ מע וֹ רר לרחמים . בּ א שׁ מרת ה שׁ לי שׁ ית מ שׁכּ ימים זקן ונער , מת כּ נסים בּ בתי-ה כּ נסת בּ חרדה מ פּ ני י וֹ ם-הדין הקרב , והצדיק ע וֹ בר לפני התבה . עט וּ ף ה וּ א טלית רק וּ מה כּ סף , שׁ עברה אליו מאב וֹ ת אב וֹ תיו , כּ לם צדיקים , יראים וּשׁ למים ; וה וּ א מת פּ לל וּ מתחנן וּ מע וֹ רר רחמים . אבל ה שׂ טן המקטרג צ וֹ חק וּ דבריו הק שׁ ים י וֹ רדים על רא שׁוֹ שׁ ל הצדיק וּ מח שׁ יכים עליו את ע וֹ למ וֹ : " רחמים הם מבק שׁ ים , ואיה רחמיהם " ? תחל שנה וברכותיה על תפילות מיוחדות , וגם על דמיון ושוני בין סיפורים חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות . בחודש זה אנו מתכוננים לימים הנוראים , שבהם גוזר הקב"ה את גזר דיננו לשנה הקרובה . בתקופה זו אנו משתדלים לנהוג על פי האמרה : " ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רע הגזרה" ( מת וֹךְ ה פּ י וּ ט : " וּ נתנה תקף - ( " חוזרים בתשובה ומרבים בתפילה ובצדקה , כדרך להרבות זכויות לפני הקב . "ה . 1 קראו את הסיפור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר