עמוד:8

. 2 א . כיצד נאמרת הברכה בכיתתכם – ביחד ? בקול ? בלחש ? בשירה ? ב . האם אתם מכירים לחנים שונים לברכה זו ? תוכלו לשיר אותם יחד בכיתה . תוכלו גם להיכנס לפעילות המתוקשבת , להאזין ללחן ולשיר אתו . . 3 א . באילו שמות אנו מכנים את הקב"ה בחלק הראשון של הברכה ? ב . איזה קשר בינינו לבין הקב"ה מבטאים השמות האלו ? ג . מדוע לדעתכם אנו פונים אל הקב"ה בלשון רבים אף שאת הברכה אומר אדם יחיד ? . 4 שיחה בכיתה א . מה אנו מבקשים מהקב"ה בחלק השני של הברכה ? ב . בברכה כתוב : " ותן בלבנו בינה . " מה משמעות המילה בּ ינה ? היעזרו במילה הבאה אחריה בברכה – 'להבין , ' השייכת לאותה משפחה . ג . לשם מה אנחנו מבקשים בינה ? מה אנחנו רוצים להבין ? . 5 בברכה אנחנו מבקשים מהקב"ה שיעזור לנו לקיים את התורה באהבה . למה חשוב לעשות זאת באהבה ? . 6 א . בחלקו השני של קטע התפילה ישנן שלוש בקשות הנפתחות בפעלים : " והאר עינינו בתורתך , ודבק לבנו במצותיך , ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך" קראו משפטים שבהם מופיעים פעלים אלה : השיחה בכיתה האירה את עיני התלמידים , ותפילת "אהבה רבה" נעשתה מובנת . נפשו של התלמיד החדש דבקה בחברים שהכיר בכיתה . רננה החליטה ליחד את זמנה ללימודים , כדי שגם השנה ציוניה יהיו גבוהים . ב . לאחר שקראתם את המשפטים , שערו מה אנו מבקשים מן הקב"ה . . 7 בחלק השלישי כתוב : "למען לֹ א נב וֹשׁ , ו לֹ א נ כּ לם , ולא נ כּשׁ ל לע וֹ לם ועד . " א . איזו מילה אפשר לכתוב במקום המילה "למען ? " כדי ש ... כמו ש ... לפני ש ... אף-על-פי ש ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר