עמוד:5

קול הנרות 94 סדר הדלקת הנרות בחנוכייה | טקסט מידע 94 הלכות חנוכה | קיצור שולחן ערוך 95 החנוכייה של סבא | יהודה עצבה | סיפור זיכרונות 97 חנוכה במחנה בימי המלחמה | לאה נוימן וייס | סיפור זיכרונות 101 החנוכייה האסורה של סבתא | שרה ליפקין | סיפור זיכרונות 104 פרק לשון - יחיד , רבים וזוגי 105 יחיד ורבים 105 סופיות הרבים והרבות התהפכו 107 הזוגי 111 ברווזיים | לאה גולדברג | שיר 111 סופית של שם עצם רק לשניים , וסופית ליותר משניים 112 נטיית שם העצם בכינויי קניין 115 פרק מתוק 118 טקסט מידע על שוקולד | טקסט מידע 119 שמונה עובדות מעניינות על שוקולד | טקסט מידע 121 שוקולד | טקסט רב-ייצוגי 123 קוראים ספר : צ'רלי בממלכת השוקולד | רואלד דאל | המלצה 125 חוכמת הזקנים 126 חוכמת הזקנים | סיפר יהודה אטלס | מעשייה 126 אגרטלי הבדולח | עיבד בנימין טנא | סיפור עם 132 ישן וגם חדש 136 שלטים שונים מיפו | טקסט מידע 137 יפו – ישן מול חדש | טקסט מידע 142 שלט על בית שאן | טקסט מידע 147

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר