עמוד:188

פרק ו באופן כללי אפשר לחלק את השיעור לפי שני הנושאים העולים מהפרק : א . קריאת שמע . ב . לזכור את . ה' כדאי לשקול פיצול לימוד הפרק לשני שיעורים . . 1 הטקסט של קריאת שמע הוא טקסט קנוני בתפילה היהודית , על כן התעכבנו על היבטים רבים בו : הבנת הנקרא , הבנת המקום הפולקלוריסטי של הטקסט בתרבות היהודית ( רבי עקיבא , ( התפקיד ה"שימושי" ( התפילה ) והתעמקות בטקס התפילין הנובע ממנו . מידת ההרחבה נתונה לשיקול דעת המורה . עוד על קריאת שמע – בלקסיקון לתרבות ישראל . שמע ישראל משה נואם לפני בני ישראל ומזכיר להם את הדברים החשובים שעליהם לזכר כשיחיו בארץ כנען . ומה הדבר הכי חשוב ? " שמע ישראל : ה' אלהינו ה' אחד ! " קריאת שמע ( פסוקים ד-ט ) . 1 לפסוקים שמתחילים במלים "שמע ישראל" קוראים "קריאת שמע . " ולפני שנלמד את קריאת שמע , בואו נכיר אותה : " שמע ישראל : ה' אלהינו ה' אחד . ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך . והיו הדברים האלה , אשר אנכי מצוך היום , על לבבך . ושננתם לבניך ודברת בם , בשבתך בביתך ובלכתך בדרך , ובשכבך ובקומך . וקשרתם לאות על ידך , והיו לטטפת בין עיניך . וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך " . ( פסוקים ( ד-ט העבירו קו מכל פסוק – אל התמונה הכי מתאימה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר