עמוד:146

. 7 אפשרות להרחבה : מדרש : ל ְ מה הדבר דומה ? לנר שהיה דלוק והדליקו ממנו כמה נרות , ואורו של הנר הראשון לא חסר . כך נבואת משה : אף על פי ששבעים הזקנים הצטרפו אליו , בנבואה של משה לא חסר דבר . ( לפי מדרש תנחומא ) לפי המדרש , האם המעמד של משה נפגע ? הסבירו במילים שלכם : כיצד משה והנר דומים ? אפשר לעסוק בדימוי שלהבת הנר שאיננה חסרה , למרות האור שהנר מפיץ סביבו – ולראות כיצד הדימוי משקף את מעמדו של משה מול הזקנים שנבחרו לעזור לו בהנהגה . אפשר לנסות ולמצוא דימויים מתאימים אחרים לסיטואציה . לילדים שהבינו היטב את המדרש אפשר לקשר את הדימוי שהמדרש מעלה לחשש של יהושע המובע בפס' כח . יהושע חושש למעמדו של משה ומבקש לכלוא את אלדד ומידד . הוא חושש שמא התנבאות של אנשים נוספים במחנה גורעת ממעמדו של משה . . 7 אלהים בקש ממשה לבחר 70 אנשים שיעזרו לו להנהיג את העם . עד עכשו משה היה לבד , ורק הוא קבל את דברי ! ה' האם תוספת של עוד 70 מנהיגים תפגע במעמד שלו ? מהדעתכם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר