עמוד:140

. 2 ובמדבר ... אלהים צוה על משה להכין חצוצרות כדילהודיע הודעות ! קראו בספר את פרק י פסוקים ג-י , וסמנו את כל התשובות הנכונות : מתי היו מודיעים הודעה בעזרת החצוצרות ? כשהאכל היה מוכן . בזמן מלחמה . בראש חדש . כשהיה צרך לכנס את העם . בחגים . כשהערב היה יורד . כשהיו צריכים לצאת לדרך . ארון הברית ( פרק י פסוקים לג-לו ) . 3 מי לוה את בני ישראל במסע במדבר ? קראו את פסוקים לג-לד : " ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים , וארון ברית ה' נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה . וענן ה' עליהם יומם , בנסעם מן המחנה " . בני ישראל לא הלכו לבד בדרך . ארון ו לוו אותם בדרך , ושמשו להם מורי דרך . חצוצרות על גבי מטבע מימי מרד בר כוכבא . המטבע עוזר להבין איך נראתה חצוצרה בזמן העתיק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר