עמוד:66

קריעת ים סוף , הנס הגדול ביותר שהתרחש במהלך יציאת מצרים , זוכה לשני " סיקורים" בפרק יד ( בסיפור ) ובפרק טו ( בשירה . ( בסיפור סדר האירועים נמסר לפי התרחשותם : המצרים רודפים , בני ישראל עוברים בים , המצרים רודפים אחריהם וטובעים . משה ואלוהים הם גיבורי הסיפור : משה ממלא אחר הוראות אלוהים , והים נשמע לו . הוא מניף את מטהו , והמים נערמים בשני צדדים מנוגדים וחושפים ביניהם יבשה . בהנפת מטה נוספת משה מחזיר את המים למקומם , והמצרים טובעים . . 6 א . הפעילות נועדה לחשוף את התלמידים לשפע יצירות האמנות שצוירו בעקבות קריעת ים סוף . משפע היצירות ניתן ללמוד על הרושם העז שהתיאור עורר ועדיין מעורר . אחרי פעילות של התאמת פסוקים ככותרות לתמונות , הילדים מוזמנים לספר איזה ציור נגע ללבם , איזה ציור הם אהבו במיוחד , והם מוזמנים גם ליצור בעצמם את קריעת ים סוף הפרטית שלהם . קריעת ים סוף בפסוקים – בתמונות וברגשות . 6 לפניכם פסוקים הקשורים לקריעת ים סוף : " ויאמר ה' אל משה : מה תצעק אלי ? דבר אל בני ישראלויסעו . ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו , ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה ... וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים , לא נשאר בהם עד אחד . ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים , והמים להם חמה מימינם ומשמאלם " . ( פסוקים טו-כט ) א . מתוך הפסוקים האלה בחרו מלים שמתאימות להיות כותרת לכל תמונה : 1 חצית ים סוף , מאת הצירת הישראלית לידיה קוזניצקי , שנת 2009 ההצעה שלי לכותרת מתוך הפסוקים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר