עמוד:62

פרקים יג א-י ) , יז-כב ) - יד מהלך השיעור המוצע : א . מה צריך לזכור מיציאת מצרים ? קיבוע הזיכרון של העם היהודי לדורותיו בנוגע ליציאת מצרים מתחיל בפרק זה . עשרת הפסוקים הראשונים של פרק יג מציינים את הפרטים והמידע שיש לנצור למשך דורות . ב . תזכורת : חישוב מסלול ! המסלול שבני ישראל אמורים לעבור כשהם עוזבים את מצרים איננו המסלול הקצר ביותר , ובהמשך הלימוד נבין את הסיבה לכך . ג . בני ישראל יוצאים ממצרים ו ... פרעה מתחרט . ד . נס חציית ים סוף – משמעות הנס . . 1 ניתן להקרין את הסמלים המוצגים בחוברת או סמלים נוספים הנזכרים בפסוקים ולתרגל תרגיל זיכרון בכיתה : מה מזכיר לנו הפריט הבא ? ( פרפרים כמייצגי אביב , בגד קרוע כמייצג עבדות וכדומה . ( הפסוקים מדברים על החשיבות של קיבוע הזיכרון , וכל דרך המתאימה לכיתתך יכולה לחזק את הזיכרון . כדאי לשאול את התלמידים , מה הזיכרון הכי חזק שלהם מליל הסדר במשפחתם , ולקשר את תשובותיהם לדרישה העולה מהפסוקים : לזכור ! קריעת ים סוף בני ישראליצאו ממצרים , והם אמורים להתחיל את המסע לארץ כנען . אבל כבר בהתחלה מתחילות הבעיות : במסלול הקצר יש סכנת מלחמה עם הפלשתים , ובמסלול הארך – המצרים רודפים אחריהם , וים סוף לפניהם ! מה יהיה ? לזכר את יציאת מצרים לדורות ( פרק יג פסוקים א-י ) . 1 התמונות שלפניכם קשורות ביציאת מצרים . בחרו תמונה אחת , והסבירו כיצד היא עוזרת לנו לזכר את יציאת מצרים . עיצוב ירזין וונס יעל : הקערה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר