עמוד:61

מחשבות לקראת היציאה מעבדות לחרות ... . 6 בני ישראל היו עבדים במשך תקופה ארכה מאוד . בלילה הזה הם עומדים לצאת מעבדות לחרות - משעבוד לחפש ! חשבו וכתבו : אילו חששות יכולים להיות להם ? ואילו תקוות ? חששות תקוות אנימכיר את הספור הזה על מכת בכורות וליל שמורים ... זה ספור יציאת מצרים ! מספרים אותו כל שנה בליל הסדר . . 6 הערה מתודית : אפשר גם לדון על כך בכיתה . יש כיתות שמתאים לעשות בהן תחילה סיעור מוחות ואחר כך תיעוד וכתיבה , ויש כיתות שבהן לתלמידים מתאים להתרכז תחילה לבדם ולהעלות מחשבות , אחר כך לדון בכיתה במה שחשבו , ולבסוף לכתוב . תוכן – התקוות והחששות יכולים להיות ציר מנחה גם להמשך . בני ישראל מונעים קדימה מתוקף התקווה ( ארץ זבת חלב ודבש , חיי ריבונות תחת חוקי התורה ולא תחת שעבוד המצרים וחוקי פרעה , ( ומדי פעם בפעם הם נסוגים מעצמת החששות ( עגל הזהב – איפה משה ? געגועים לסיר הבשר , פרשת המרגלים . ( היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם ? והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה , לפני הפלגת המייפלאואר , יצאו היהודים ממצרים , וכל יהודי בעולם , ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית , יודע בדיוק באיזה יום יצאו – בחמישה עשר בניסן – וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים : מצות . ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן , באמריקה , ברוסיה , ובארצות אחרות , ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה . והם מסיימים בשני מאמרים : ' השתא עבדי , לשנה הבאה בני חורין . השתא הכא , לשנה הבאה בירושלים , בציון , בארץ ישראל . ' כך טיבם של יהודים . " קטע מהנאום משולב במאמרה של רוני מגידוב על שמות פרק יב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר