עמוד:45

פרק ז א- ) כה ) איך בני ישראל יצאו ממצרים ? אלהים שלח את משה ואהרן להוציא את בני ישראל ממצרים . התחלת השליחות , שקראנו עליה בפרק ה , לא היתה מצלחת ... כעת משה ואהרן עוברים לתכנית חדשה . מה התכנית ? בואו נקרא . . 1 הזמנה לשיחה לפני משה ואהרן עומדות שתימשימות : לגרם לפרעה להסכים לשחרר את בני ישראל ממצרים . לגרם לעם להאמין להם שהם פועלים לטובתו . הביאו כמה שיותר רעיונות לפעלות שמשה ואהרןיכולים לעשות כדילהצליח במשימות האלה . ה' מספר למשה ואהרן את התכנית – איך להוציא את בני ישראל ממצרים ( פסוקים א-ז ) . 2 א . מתחו קו מכל דמות אל התפקיד שלה : הדמות אהרן ה' התפקיד שלה להקשות את לב פרעה . לקבל את המסר מאלהים . לדבר אל פרעה . ב . ומה עם פרעה ? לפי פסוק ד , האם פרעה יסכים לשחרר את בני ישראל ? כן / לא . 1 כדאי לפתוח את השיעור בשיחה לפני הקריאה . חשוב להראות שהאותות והמכות הן עיקר הסיפור . בפרק ה משה ואהרן דיברו אל פרעה דווקא , אך השיגו מטרה הפוכה . ייתכן שאחרי שניסיון ההידברות נכשל , משה ואהרן פנו אל פרעה בשפה המוכרת לו – שפת הכישוף ושפת הכוח . בתחילת פרק ז ה' מגלה למשה מהי מגמת תכניתו . ה' מציג למשה את התכנית בנוגע לפרעה : ... " ו ְ הוצ ֵ את ִ י את צ ִ ב ְ אתי אתעמ ִ יב ְ נ ֵ יי ִ ש ְ רא ֵ למ ֵ ארץ מ ִ צ ְ רי ִ ם ב ִ ש ְ פט ִ ים ג ְ דל ִ ים . ו ְ יד ְ עו מ ִ צ ְ רי ִ ם ִ י א ֲ נ ִ י ה' ב ִ נ ְ טת ִ י את יד ִ י על מ ִ צ ְ רי ִ ם " ... ( ז , . ( ד-ה הכוונה האלוהית היא שהמצרים י ֵ דעו מיהו . ה' ניתן לכך מקום בתגובות קקטוס וגמלי ( בעמוד הבא . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר