עמוד:34

המדרש מספר שמשה היה רועה צאן מיחד : כשהיה משה רבנו רועה את צאן יתרו במדבר , ברח ממנו גדי . משה רץ אחריו עד שהגיע למקום עשב עם מים , ושם עמד הגדי לשתות . אמר לו משה : לא ידעתי שרצת מפני הצמא . ודאי עיף אתה . משה הרכיב את הגדי על כתפו והלך אתו . אמר הקדוש ברוך הוא : יש לך רחמים לנהג צאן ( כבשים ועזים ) - ולכן אתה תרעה את צאני ישראל . . 5 א . לפי הספורים שכבר למדתם על משה , מה אתם יודעים על משה כמנהיג ? ב . לפידברי אלהים למשה בסוף המדרש , מה התכונה הבולטת ביותר של משה ? ג . מה היתה המסקנה של אלהים אחרי שראה את ההתנהגות של משה הרועה ? ( לפי מדרש שמות רבה ) הבנתי ! משה מנהיג את הצאן , והוא ממש מתאים להיות ... רועה של עם ישראל ! . 5 ב . בניתוח הטקסטואלי של המדרש בחרנו להתמקד בנקודה אחת : תכונת האופי של משה שהתגלתה היא הרחמים . אפשר להוסיף ולהתעמק בטקסט המדרשי , אך באילוצי הזמן הוא משרת מטרה אחת בלבד– חשיפת התכונה הזאת אצל משה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר