עמוד:6

סימון פסוקים באותיות סימון הפסוקים נעשה באותיות ולא במספרים , כמו בספרי התנ"ך הנפוצים בידינו , וכך גם ההפניות לפסוקים במשימות שבחוברת העבודה ובמדריך זה . בהמשך לימודיהם בבית הספר ילמדו התלמידים גימטרייה ויתרגלו המרת אותיות למספרים . בשלב ראשוני זה של לימודיהם חשוב שיכירו את שיטת סימון הפסוקים באותיות ויהיו מסוגלים להתמצא בה . ציורים את הספר אייר מאייר ספרי הילדים מנחם הלברשטט , לפי הנחיות צוות הפיתוח של הספר . הציורים בחוברת העבודה נועדו לשמש כלי פרשני בידי התלמיד והמורה . בכל פרק מצוירת ההתרחשות המרכזית , והציור נועד להדגיש את המסר העיקרי בפרק . אפשר להשתמש בציור כפתיח לשיעור , להסבר מערך הכוחות בפרק או להצגת הדמויות ולאפיונן . הציורים אינם מנסים לשחזר את המציאות האמיתית של ימי המקרא משתי סיבות : האחת – מחסור במידע על חיי היום-יום של התקופה ; האחרת – ייעודו של הציור , להמחיש סיטואציה ולהעביר מסר , ורצוננו שהוא יתכתב עם עולם המושגים של התלמידים . קריינות סיפורית במהדורה הדיגיטלית של הספר משולבת קריינות של שני מספרי סיפורים . הקריינים הם אברהם כהן , שחקן באנסמבל עיתים בעבר ( פרויקט התנ – "ך ויאמר . וילך ( . ושחקן בתאטרון הקרון בהווה ; ואסתי זקהיים , שחקנית תאטרון , טלוויזיה וקולנוע . יכולת המשחק והקריינות של מספרי הסיפורים מעניקה לא רק קריאה מדויקת של הכתוב , לפי טעמי המקרא , אלא גם חוויה של הבנת הסיפור בשפת המקרא המקורית . אפשר להשתמש בקריינות בכיתה – טרום ההוראה – או להפנות את התלמידים להאזנה בבית . סרטוני הקריינות מחולקים למקטעים ( מסומנים בעיגולים , ( ואם לא רוצים לשמוע את כל הפרק , אפשר לנוע באופן מדויק בין מקטע למקטע . לאחר פיילוט שנעשה בכיתות ב , סביב נושא הקריינות , מצאנו שהן מורים והן תלמידים נהנים להאזין למספר הסיפורים ונעזרים בקריינות בכיתה ואף בבית – ככלי להכנת השיעור , לגיוון השיעור ובעיקר להבנת הכתוב . מומלץ לפתוח בהסבר של המורה על נושא הפרק ולהקרין בכיתה את הפסוקים שמעוניינים להעמיק בהם . אחרי הקרנה אחת רצוי לשוחח על הפסוקים ולעבוד בהתאמה בחוברת העבודה . בסוף הפרק כדאי להאזין שוב לפרק בשלמותו . . 2 חוברת העבודה חוברת העבודה נכתבה בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ה , לפי תכנון הלימודים המוצע בה : פרקים מספר שמות כ-35 ) שיעורים , ( פרקים מספר ויקרא כ-2 ) שיעורים , ( פרקים מספר במדבר כ-15 ) שיעורים ) ופרקים מספר דברים כ-8 ) שיעורים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר