עמוד:126

בּ אלפי חלילים | נ וּ רית זרחי הג שׁ ם איננ וּ מ וֹ דיע , מתי ה וּ א יפתיע . א ךְ שׁ ני העצים הרזים בּ חצר וגם שׁ ני הדר וֹ רים על הגג וכתת הק וֹ צים בּפּ נה ו שׁבּ ל וּ ל הגנה , מריעים לקראת וֹ כּ עדת ה וֹ ללים , בּ אלפי חלילים , עד כּ י אי שׁ לֹ א שׁוֹ מע את בּ כי הית וּשׁ וקינת הנמלים . . 2 עבודה בקבוצות א . האזינו לתלמידים שקוראים בקול את השיר שבחרו לפני הכיתה . ב . האם אלו שבחרו באותו שיר קראו באופן דומה ? אם לא - מה ההבדלים בין הקריאות השונות ? יוחנן סימון , ציפור בנוף , 1964

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר