עמוד:119

בראשית , פרק ב דאלה תולדות השמים והארץ בהבראם , ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים . ה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל-עשב השדה טרם יצמח , כי לא המטיר ה' אלקים על-הארץ , ואדם אין לעבד את-האדמה . ו ואד יעלה מן-הארץ והשקה את-כל-פני האדמה . ז וייצר ה' אלקים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו נשמת חיים , ויהי האדם לנפש חיה . ח ויטע ה' אלקים גן-בעדן מקדם , וישם שם את-האדם אשר יצר . ט ויצמח ה' אלקים מן-האדמה כל-עץ נחמד למראה וטוב למאכל , ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע . טו ויקח ה' אלקים את-האדם , וינחהו בגן-עדן לעבדה ולשמרה . ( בראשית ב , ד-ט , טו ) . 3 מהו תפקידו של האדם על פי הפסוקים האלה מספר בראשית ? . 4 תארו בכתב את גן העדן כפי שהוא מצטייר בדמיונכם . מה רואים ? מה שומעים ? אילו צבעים בולטים שם ? אילו ריחות ? אדם ואדמה על הקשר בין אדם לטבע , וגם על קריאה קולית טובה של שירים ושל קטעים מן המקורות . 1 שיחה בכיתה מתי קוראים טקסט בקול לפני קהל ? לאילו מטרות ? לפני מי קוראים בקול ? האם קראתם בקול לפני קהל ? מה הרגשתם ? . 2 קראו את הפסוקים שלפניכם בקריאה דמומה . בפסוקים מהתנ"ך מופיעות לעיתים קרובות מילים ארוכות או לא מוכרות . כדי לקרוא קריאה מדויקת ונכונה , מבלי לשנות את משמעות הפסוקים , חשוב במיוחד להקפיד לקרוא על פי סימני הניקוד והפיסוק . חשוב לציין כי בתנ"ך לא מופיעים סימני פיסוק אלא טעמי המקרא , והם משמשים במקום הסימנים המוכרים לנו היום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר