עמוד:110

. 2 בשיר מתוארות תמונות שונות שיש בהן שמחה והתגשמות חלומות . מהי התקווה המרכזית העולה מכל אלה ? . 3 בשיר יש כמה מילים שמבהירות לנו שמדובר בשיר ישראלי , שמתאים רק לנו . מצאו אותן . . 4 הביאו דוגמאות אחדות , מבתים שונים בשיר , לפעלים בזמן עתיד . . 5 אף על פי שאין בשיר פעלים בזמן הווה , יש בשיר רמזים לחיי ההווה , למציאות שלנו בישראל . הביאו לדוגמה פרטים מהשיר הרומזים להווה שלנו ( רמז : הם הפוכים מהבקשה לעתיד . ( . 6 המשוררת משמיעה בשיר את קולו של הכלל , הציבור , ולא את קולו של היחיד המבטא את בעיותיו הפרטיות . הביאו דוגמאות מהשיר . . 7 למה הכוונה במילים "מחר" ( כותרת השיר , ופעמים רבות בתוך השיר ) ו"מחרתיים" בשיר ? במה שונה השימוש במילים אלה בשיר מהשימוש שלנו במילים אלה בחיי היום יום ? . 8 בבית השלישי כתוב : "מחר א וּ לי בּ כל ה מּשׁ ע וֹ לים | ארי ( אריה ) בּ עדר צאן ינהג " . איזה רעיון מביעות שורות אלה ? איזו תקווה נמסרת בהן ? . 9 האם גם לכם יש משאלות וחלומות לגבי העתיד ? כתבו כמה משאלות הנוגעות לחייכם האישיים או לחיי הציבור בישראל או אפילו למצב העולם . העתיד בשיר "מחר" ונבואותיו של הנביא ישעיהו רעיונות אחדים בשיר "מחר" וכמה תמונות המתוארות בו מושפעים כנראה מדברי נבואה לעתיד שאמר הנביא ישעיהו . הנה פסוקים אחדים הלקוחים מתוך ספר ישעיהו , פרק יא , פסוקים ו-ז . תוכלו לראות שגם בנבואה זו , או בחזון לעתיד זה , הנביא משתמש בזמן עתיד : וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ( אריה ) ומריא ( חיה הדומה לשור ) יחדו ונער קטן נוהג בם ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן . עיצוב הבולים : צילה מנוסי וח' אורנן , 1962

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר