עמוד:67

משמעות המשקל למילים השייכות לאותו המשקל יש לפעמים משמעות כללית משותפת . לדוגמה , המילים כּ חל , אדם , ורד – כולן מציינות צבעים . המילים מסמר , מברג , מגהץ מציינות מכשירים , והמילים סבלן , דאגן , פחדן , אכלן מציינות בעלי תכונה כלשהי . בדקו משקלים אחדים בעלי משמעות בעברית , ומשקלים חסרי משמעות : . 13 לפניכם ארבע קבוצות מילים , כל קבוצה במשקל שונה . ספרן , בדרן , רקדן , קנין , סדרן רגל , שקט , בּ גד , עצב , קרן , פּ רק א דּ מת , שעלת , דלקת , גרדת משאבה , ממטרה , מקצרה , מסחטה א . לאיזו קבוצה של מילים אין משמעות משותפת ? ב . לאילו קבוצות של מילים יש משמעות משותפת ? ציינו את המשמעות . . 9 א . כמה שורשים יש בקבוצת המשפטים שבתרגיל ? 7 וכמה משקלים ? ב . חברו משפט או שניים הבנויים באופן דומה למשפטים שבתרגילים , ו-7 6 כלומר : בכל משפט שלוש מילים מאותו שורש ובמשקלים המופיעים למעלה . . 10 א . הוסיפו לקבוצת שמות העצם צ יּ ר , צ לּ ם וט יּ ל עוד שמות עצם באותו המשקל . ב . הוסיפו לקבוצת שמות העצם צ יּוּ ר , צ לּוּ ם וט יּוּ ל שמות עצם באותו המשקל . ג . הוסיפו לקבוצת שמות העצם ס וֹ עד , גּוֹ אל , פּוֹ על שמות עצם באותו המשקל . . 11 למילים שבכל שורה שלפניכם יש אותו השורש . א . רשמו את השורש המשותף של המילים בכל שורה . ק בּ ל תּ י , ק בּ לה , מק בּ ל התקשרנו , קשר , קש וּ ר , תקשורת ס בּ ל , סבלנות , סבל ב . הוסיפו למילים בכל שורה שתי מילים באותו השורש . . 12 בכל שורה בתרגיל שלפניכם יש מילים באותו המשקל . הוסיפו לכל שורה מילים באותו משקל . בּ ית , זית , שיט , חיל ספירה , שמירה , כתיבה , פריחה בּ גד , מלך , שמש , כתם כּ תם , כּ חל , אדם , צהב כּ בד , רעב , עיף , זקן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר