עמוד:138

ל ותאמר האתון אל בלעם : הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה , ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ? ויאמר : לא . לא ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך , וחרבו שלפה בידו . ויקד וישתחו לאפיו . לב ויאמר אליו מלאך יהוה : על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים ? הנה אנכי יצאתי לשטן , כי ירט הדרך לנגדי . לג ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים . אולי נטתה מפני , כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי . לד ויאמר בלעם אל מלאך יהוה : חטאתי , כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך . ועתה אם רע בעיניך אשובה לי . לה ויאמר מלאך יהוה אל בלעם : לך עם האנשים , ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר . וילך בלעם עם שרי בלק . ההסכן הסכנתי לעשות לך כה : ( ל ) האם התנהגתי כלפיך ככה בעבר ? ויגל ( לא : ( גלה , פקח . ירט הדרך לנגדי ( לב : ( הדרך חסומה בגללי . אולי נטתה ( לג : ( אם לא היתה סוטה מן הדרך . ואפס ( לה : ( אבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר