עמוד:127

משה מכה בסלע ומוציא מים ז וידבר יהוה אל משה לאמר : ח קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך , ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו . והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם . ט ויקח משה את המטה מלפני יהוה , כאשר צוהו . י ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע , ויאמר להם : שמעו נא המרים , המן הסלע הזה נוציא לכם מים ? יא וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים . ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם . והקהל : ( ח ) אסף . המרים : ( י ) מי שממרה את פי , ה' מי שלא עושה את דבר . ה' ותשת העדה ( יא : ( בני ישראל שתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר