עמוד:123

כד ועבדי כלב , עקב היתה רוח אחרת עמו , וימ א אחרי , והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה , וזרעו יורשנה . כה והעמלקי והכנעני יושב בעמק . מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף . כו וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר : כז עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי ? את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי . כח אמר אלהם : חי אני נאם יהוה , אם לא כאשר דברתם באזני , כן אעשה לכם . עקב היתה רוח אחרת עמו ( כד : ( מפני שהיתה בו רוח אחרת , מפני שהתנהג אחרת מכל המרגלים . וימלא אחרי ( כד : ( היה נאמן לי . וזרעו יורשנה ( כד : ( הצאצאים שלו יעבירו את הארץ בירשה לצאצאים שלהם . והעמלקי והכנעני יושב בעמק ( כה : ( העמלקים והכנענים יושבים בעמק של ארץ ישראל ולכן קשה להכנס משם אל הארץ . חי אני נאם יהוה ( כח : ( אני נשבע , ה' נשבע . אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם ( כח : ( אעשה לכם את מה שאתם אמרתם – שהייתם רוצים למות במדבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר