עמוד:114

משה נותן הוראות למרגלים יז וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען , ויאמר אלהם : עלו זה בנגב ועליתם את ההר . יח וראיתם את הארץ מה הוא , ואת העם הישב עליה , החזק הוא הרפה ? המעט הוא אם רב ? יט ומה הארץ אשר הוא ישב בה , הטובה הוא אם רעה ? ומה הערים אשר הוא יושב בהנה , הבמחנים אם במבצרים ? כ ומה הארץ , השמנה הוא אם רזה ? היש בה עץ אם אין ? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ , והימים ימי בכורי ענבים . עלו זה בנגב ( יז : ( תכנסו לכנען מאזור הנגב . וראיתם את הארץ מה הוא ( יח : ( תראו איזו מין ארץ היא . החזק הוא הרפה ( יח : ( האם העם היושב בארץ הוא חזק או חלש ? המעט הוא אם רב ( יח : ( האם העם היושב בארץ הוא קטן או גדול ? הטובה הוא אם רעה ( יט : ( האם זו ארץ שטוב לגור בה או לא ? הבמחנים אם במבצרים ( יט : ( האם הערים בנויות כמו מחנה פתוח או שהן ערים מבצרות ( מקפות חומה (? השמנה : ( כ ) האם היא פוריה ? והימים ימי בכורי ענבים : ( כ ) תקופה שבה הענבים הראשונים מבשילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר