עמוד:113

ד ואלה שמותם : למטה ראובן - שמוע בן זכור . ה למטה שמעון - שפט בן חורי . ו למטה יהודה - כלב בן יפנה . ז למטה יששכר - יגאל בן יוסף . ח למטה אפרים - הושע בן נון . ט למטה בנימן - פלטי בן רפוא . י למטה זבולן - גדיאל בן סודי . יא למטה יוסף למטה מנשה - גדי בן סוסי . יב למטה דן - עמיאל בן גמלי . יג למטה אשר - סתור בן מיכאל . יד למטה נפתלי - נחבי בן ופסי . טו למטה גד - גאואל בן מכי . טז אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ . ויקרא משה להושע בן נון יהושע . למטה ראובן : ( ד ) משבט ראובן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר