עמוד:111

מה שקרה במקום שנקרא קברות התאוה לא ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה , סביבות המחנה , וכאמתים על פני הארץ . לב ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו , הממעיט אסף עשרה חמרים , וישטחו להם שטוח סביבות המחנה . לג הבשר עודנו בין שניהם , טרם יכרת , ואף יהוה חרה בעם , ויך יהוה בעם מכה רבה מאד . לד ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה , כי שם קברו את העם המתאוים . לה מקברות התאוה נסעו העם חצרות , ויהיו בחצרות . ורוח נסע מאת יהוה ( לא : ( רוח נשבה בפקדת . ה' ויגז ( לא : ( הרוח העבירה , הביאה . שלוים ( לא : ( שלו הוא צפור נודדת קטנה . ויטש ( לא : ( הרוח הניחה , הפילה . כדרך יום כה וכדרך יום כה ( לא : ( השלוים מלאו את המחנה בשטח של הליכה של יום אחד לכל כוון . וכאמתים על פני הארץ ( לא : ( ערמת השלוים הגיעה לגבה של שתי אמות , יותר ממטר גבה . הממעיט ( לב : ( מי שאסף הכי מעט . חמרים ( לב : ( חמר הוא יחידת מדה גדולה מאוד . וישטחו להם שטוח ( לב : ( הם פרסו את השלוים בשמש כדי ליבש אותם . הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ( לג : ( בשר השלוים היה עדין בפה שלהם , עדין לא סימו לאכל אותו . המתאוים ( לד : ( האנשים שהשתוקקו ( לבשר , ( שרצו מאוד ( לאכל בשר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר