עמוד:102

ז ובהקהיל את הקהל תתקעו , ולא תריעו . ח ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות , והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם . ט וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם , והרעתם בחצצרת , ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם , ונושעתם מאיביכם . י וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם , והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם , אני יהוה אלהיכם . ובהקהיל את הקהל : ( ז ) כדי לאסף את הקהל . תתקעו : ( ז ) תנשפו נשיפה ארכה בחצוצרה , שנקראת תקיעה . ולא תריעו : ( ז ) ולא תנשפו נשיפה קצרה , שנקראת תרועה . לחקת עולם לדרתיכם : ( ח ) חק קבוע מעכשו והלאה . וכי תבאו מלחמה בארצכם : ( ט ) כאשר תצאו למלחמה בארץ שלכם , בארץ ישראל . הצר : ( ט ) האויב . והרעתם : ( ט ) תריעו בחצוצרות . ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם : ( ט ) ה' יזכר אתכם לטובה . ונושעתם מאיביכם : ( ט ) תנצלו מהאויבים שלכם בעזרתו של . ה' ובמועדיכם : ( י ) במועדים שלכם , בחגים שלכם . ובראשי חדשיכם : ( י ) בראש כל חדש , שהוא יום חג . והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם : ( י ) יגרמו לכך שה' יזכר אתכם לטובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר