עמוד:69

ה' מדבר אל משה בהר סיני יח והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש , ויעל עשנו כעשן הכבשן , ויחרד כל ההר מאד . יט ויהי קול השפר הולך וחזק מאד . משה ידבר , והאלהים יעננו בקול . כ וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר , ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר , ויעל משה . כא ויאמר יהוה אל משה : רד העד בעם , פן יהרסו אל יהוה לראות , ונפל ממנו רב . כב וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו , פן יפרץ בהם יהוה . כג ויאמר משה אל יהוה : לא יוכל העם לעלת אל הר סיני , כי אתה העדתה בנו לאמר : הגבל את ההר וקדשתו . כד ויאמר אליו יהוה : לך רד ועלית אתה ואהרן עמך , והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ בם . כה וירד משה אל העם ויאמר אלהם : הכבשן ( יח : ( תנור . ויחרד כל ההר מאד ( יח : ( הר סיני רעד , זז . הולך וחזק מאד ( יט : ( מתחזק . רד העד בעם ( כא : ( רד מההר ותזהיר את העם . פן יהרסו אל יהוה לראות ( כא : ( שלא יפרצו את הגבול שסביב ההר כדי לראות את . ה' ונפל ממנו רב ( כא : ( ימותו רבים מהעם . פן יפרץ בהם ( כב : ( שלא יכה אותם , שלא יעניש אותם . העדתה בנו ( כג : ( הזהרת אותנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר