עמוד:68

יג לא תגע בו יד , כי סקול יסקל או ירה יירה , אם בהמה אם איש לא יחיה . במשך היבל המה יעלו בהר . יד וירד משה מן ההר אל העם , ויקדש את העם ויכבסו שמלתם . טו ויאמר אל העם : היו נכנים לשלשת ימים , אל תגשו אל אשה . טז ויהי ביום השלישי בהית הבקר , ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר , וקל שפר חזק מאד . ויחרד כל העם אשר במחנה . יז ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה , ויתיצבו בתחתית ההר . סקול יסקל או ירה יירה ( יג : ( יהרגו אותו . במשך היבל ( יג : ( כאשר יתקעו בשופר . היו נכנים לשלשת ימים ( טו : ( תתכוננו במשך שלושה ימים . בהית הבקר ( טז : ( כשהגיע הבקר . ויחרד ( טז : ( רעד מפחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר