עמוד:62

כג וירדפו מצרים ויבאו אחריהם , כל סוס פרעה רכבו ופרשיו , אל תוך הים . כד ויהי באשמרת הבקר , וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן , ויהם את מחנה מצרים . כה ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת , ויאמר מצרים : אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים . כו ויאמר יהוה אל משה : נטה את ידך על הים , וישבו המים על מצרים , על רכבו ועל פרשיו . כז ויט משה את ידו על הים , וישב הים לפנות בקר לאיתנו , ומצרים נסים לקראתו . וינער יהוה את מצרים בתוך הים . כח וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים , לא נשאר בהם עד אחד . כט ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים , והמים להם חמה מימינם ומשמאלם . ל ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים , וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים . לא וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים , וייראו העם את יהוה , ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו . באשמרת הבקר ( כד : ( בחלק האחרון של הלילה ( בערך מ-3 עד 6 בבקר . ( ויהם ( כד : ( גרם מהומה , הבהיל ובלבל . ויסר ( כה : ( הסיר , הוריד . אפן ( כה : ( גלגל . וינהגהו ( כה : ( נהג , הזיז את המרכבה קדימה . בכבדת ( כה : ( באטיות . אנוסה ( כה : ( אברח . נלחם להם ( כה : ( נלחם בשבילם . וישבו המים ( כו : ( המים יחזרו למקומם . לאיתנו ( כז : ( לגבה המים הרגיל , למצבו הרגיל . נסים ( כז : ( בורחים . וינער ( כז : ( נער , נענע . ויושע : ( ל ) הושיע , הציל . היד הגדלה ( לא : ( מעשי הגבורה הגדולים יד = כוח , גבורה . וייראו העם את יהוה ( לא : ( בני ישראל האמינו באלהים וכבדו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר