עמוד:60

ה' אומר למשה מה לעשות טו ויאמר יהוה אל משה : מה תצעק אלי ? דבר אל בני ישראל ויסעו . טז ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו , ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה . יז ואני הנני מחזק את לב מצרים , ויבאו אחריהם , ואכבדה בפרעה ובכל חילו , ברכבו ובפרשיו . יח וידעו מצרים כי אני יהוה , בהכבדי בפרעה , ברכבו ובפרשיו . ובקעהו ( טז : ( תבקע אותו , תחצה אותו . ויבאו ( טז : ( ילכו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר