עמוד:59

בני ישראל מפחדים וצועקים אל ה' י ופרעה הקריב , וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד , ויצעקו בני ישראל אל יהוה . יא ויאמרו אל משה : המבלי אין קברים במצרים , לקחתנו למות במדבר ? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים ? יב הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר : חדל ממנו ונעבדה את מצרים , כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר . יג ויאמר משה אל העם : אל תיראו , התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום , כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם . יד יהוה י חם לכם , ואתם תחרשון . הקריב : ( י ) התקרב . וייראו : ( י ) פחדו . המבלי אין קברים במצרים ( יא : ( האם אין קברים במצרים ? לקחתנו למות במדבר ( יא : ( האם הוצאת אותנו ממצרים כדי שנמות במדבר ? חדל ממנו ( יב : ( עזב אותנו . כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר ( יב : ( אנחנו מעדיפים להיות עבדים במצרים מאשר למות במדבר . יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון ( יד : ( ה' ילחם בעבורכם , ואתם לא תצטרכו לעשות כלום . איך נעבר ? יש פה ים !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר