עמוד:52

לט ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ , כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה , וגם צדה לא עשו להם . מ ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה . מא ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה , ויהי בעצם היום הזה , יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים . מב ליל שמרים הוא ליהוה , להוציאם מארץ מצרים , הוא הלילה הזה ליהוה , שמרים לכל בני ישראל לדרתם . עגת מצות ( לט : ( דברי מאפה שטוחים ועגלים . כי לא חמץ ( לט : ( מכיון שהבצק לא החמיץ , לא תפח . להתמהמה ( לט : ( להתעכב . צדה ( לט : ( אכל שלוקחים כשיוצאים לדרך . ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים : ( מ ) משך הזמן שבני ישראל ישבו במצרים , מספר השנים שחיו במצרים . שלשים שנה וארבע מאות שנה 430 : ( מ ) שנים . מקץ ( מא : ( אחרי שהסתימו . בעצם היום הזה ( מא : ( ביום ההוא ממש . צבאות יהוה ( מא : ( עם ישראל . ליל שמרים הוא ליהוה ( מב : ( לילה שבו ה' שמר על עם ישראל . שמרים לכל בני ישראל ( מב : ( עם ישראל צריך לשמר ולזכר את הלילה הזה לעולם . לדרתם ( מב : ( לארך כל הדורות , לעולם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר