עמוד:46

ט ויאמר יהוה אל משה : לא ישמע אליכם פרעה , למען רבות מופתי בארץ מצרים . י ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה , ויחזק יהוה את לב פרעה , ולא שלח את בני ישראל מארצו . למען רבות מופתי : ( ט ) כדי שאעשה מופתים רבים . מופתים הם מעשים מפלאים . לא רוצה להקשיב לך ! תקשיב לי טוב ! הלילה כל הבכורים שלך ימותו !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר