עמוד:45

משה מודיע לפרעה על המכה האחרונה - מכת בכורות ד ויאמר משה : כה אמר יהוה : כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים . ה ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים , וכל בכור בהמה . ו והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים , אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף . ז ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו , למאיש ועד בהמה , למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל . ח וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר : צא אתה וכל העם אשר ברגליך , ואחרי כן אצא . ויצא מעם פרעה בחרי אף . ויאמר משה : ( ד ) משה אמר לפרעה . אני יוצא בתוך מצרים : ( ד ) ה' ילך בין המצרים . מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים : ( ה ) מהבן הבכור החשוב ביותר ועד לבן הבכור מהמעמד הנמוך ביותר , כלומר – כל הבנים הבכורים . הישב על כסאו : ( ה ) שיושב על כסא המלכות . הרחים : ( ה ) מתקן לטחינת קמח . לא יחרץ כלב לשנו : ( ז ) אף אחד לא יעשה לבני ישראל רע , אפלו לא כלב . למאיש ועד בהמה : ( ז ) כלם – מהאנשים ועד בעלי החיים . יפלה : ( ז ) יפריד , יבדיל . עבדיך : ( ח ) העבדים שלך , המצרים . מעם פרעה : ( ח ) מלפני פרעה , מהארמון של פרעה . בחרי אף : ( ח ) בכעס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר