עמוד:26

פרעה מקשה על עם ישראל עוד יותר ו ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר : ז לא תאספון לתת תבן לעם ללבן ה בנים כתמול שלשם . הם ילכו וקששו להם תבן . ח ואת מתכנת ה בנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם , לא תגרעו ממנו , כי נרפים הם , על כן הם צעקים לאמר : נלכה נזבחה לאלהינו . ט תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה , ואל ישעו בדברי שקר . י ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר : כה אמר פרעה : אינני נתן לכם תבן . יא אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו , כי אין נגרע מעבדתכם דבר . הנגשים : ( ו ) האנשים המצרים שמפקחים על העבודה ומזרזים באכזריות את העובדים . לא תאספון : ( ז ) אל תוסיפו , אל תמשיכו . תבן : ( ז ) קש קצוץ שממנו מכינים לבנים . ללבן הלבנים : ( ז ) כדי להכין לבנים לבניה . וקששו : ( ז ) יקוששו , ילקטו . מתכנת הלבנים : ( ח ) כמות הלבנים שהם צריכים להכין ביום . לא תגרעו : ( ח ) אל תפחיתו , אל תעשו פחות . נרפים : ( ח ) מתבטלים מעבודה , עצלים . תכבד העבדה : ( ט ) העבודה תהיה כבדה , תהיה קשה . ואל ישעו בדברי שקר : ( ט ) לא ישימו לב להבטחות שהןשקר . מאשר תמצאו ( יא : ( מכל מקום שתמצאו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר