עמוד:22

יד ויחר אף יהוה במשה ויאמר : הלא אהרן אחיך הלוי , ידעתי כי דבר ידבר הוא , וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו . טו ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו , ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו , והוריתי אתכם את אשר תעשון . טז ודבר הוא לך אל העם , והיה הוא יהיה ך לפה , ואתה תהיה ו לאלהים . יז ואת המטה הזה תקח בידך , אשר תעשה בו את האתת . ויחר אף יהוה במשה ( יד : ( ה' כעס על משה . הלא ( יד : ( הרי . דבר ידבר ( יד : ( יכול לדבר היטב . ושמת את הדברים בפיו ( טו : ( תגיד לו מה לומר . ודבר הוא לך ( טז : ( הוא ידבר במקומך . הוא יהיה לך לפה ( טז : ( הוא יהיה בשבילך כמו פה , הוא יגיד את מה שתאמר לו להגיד . ואתה תהיה לו לאלהים ( טז : ( אתה תהיה בשבילו כמו אלהים , מפני שתאמר לו מה להגיד לעם . המטה ( יז : ( המקל . האתת ( יז : ( המעשים הסמליים שאלהים אמר לך לעשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר