עמוד:15

יג ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים . ויאמר לרשע : למה תכה רעך ? יד ויאמר : מי שמך לאיש שר ושפט עלינו ? הלהרגני אתה אמר , כאשר הרגת את המצרי ? ויירא משה ויאמר : אכן נודע הדבר . נצים ( יג : ( רבים . רעך ( יג : ( החבר שלך . מי שמך לאיש שר ושפט עלינו ( יד : ( מי מנה אותך לשלט בנו ולשפט אותנו ? הלהרגני אתה אמר ( יד : ( האם אתה רוצה להרג גם אותי ? כאשר ( יד : ( כמו ש ... ויירא ( יד : ( פחד , נבהל . אכן נודע הדבר ( יד : ( כלם יודעים שהרגתי את האיש המצרי . אלימות איננה פתרון . הא ?! מי שמך ?!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר