עמוד:99

ג 19 + 56 = ד 63 + 8 = . 6 העזרו במשטחים של עשרות ושל יחידות ופתרו . א 57 + 23 = ב 26 + 35 = ג 36 + 14 = ד 27 + 24 = ה 28 + 31 = ו 13 + 36 = ז 8 + 36 = 79 + 15 = ח בדיקה האם קבלתם את כל התוצאות שבבועות הסבון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר