עמוד:70

. 2 כמה שקלים יש בארנק ? השלימו . א שקלים תּרגּיל כפל ב שקלים תּרגּיל כפל ג שקלים תּרגּיל כפל . 3 בכל ארנק יש מטבעות של שני שקלים בלבד . כמה מטבעות יש בכל ארנק ? א כמה מטבעות של ? תּרגּיל כפל ב כמה מטבעות של ? תּרגּיל כפל דיון האם יתּכן שׁיּהיוּ בּארנק 15 שׁקלים בּמטבּעוֹת שׁל 2 שׁקלים בּלבד ? מצאוּ סכוּם נוֹסף שׁיּכוֹל להיוֹת בּארנק . מצאוּ סכוּם נוֹסף שׁאינוֹ יכוֹל להיוֹת בּארנק . מה משׁ ֻ תּף לסּכוּמים שׁיּכוֹלים להיוֹת בּארנק ? מה משׁ ֻ תּף לסּכוּמים שׁאינם יכוֹלים להיוֹת בּארנק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר