עמוד:50

ה . כפל ב 1 וכפל ב 0 . 1 לפניכם תרגיל : 1 × 4 = צירו שתי רכבות שונות המתאימות לתרגיל ופתרו אותו . . 2 השלימו את הטבלה ופתרו . בפעילות 2 בכל מקום בטבלה יש שני תרגילים מתאימים או שתי רכבות מתאימות . התלמידים יבחרו באחת מהאפשרויות . דיון מה קוֹרה כשׁכוֹפלים מספּר בּ ? 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר