עמוד:5

מהלך ההוראה היחידה הזו שונה מן היחידות האחרות . יש בה יותר מידע מטה טקסטואלי / ספרותי מאשר ביצירות אחרות ( מידע על התקופה , על היוצר , על הסוגה ותת הסוגה , על התרבות וכו . ( ' יש בה גם ניתוח עומק של היצירה ברמה שמתאימה למורים . המידע והניתוח מטרתם להעשיר את הידע של המורים הבאים להתמודד עם הוראת היצירה הזאת . בשל מורכבות הסיפור , השפה שבה הוא כתוב והעובדה שהוא נטוע בתרבות מאוד שונה ומרוחקת מעולמם של התלמידים היום , נדרשת הוראה בשלבים , כדי לאפשר לתלמידים להתחבר ולהזדהות עם היצירה . מומלץ ללמד את השלב הראשון על כל רכיביו , אך גם בתוך הרכיבים יש כמה אפשרויות לבחירת המורים . בשלב השני מומלץ להפעיל שיקול דעת ולבחור רכיב או שניים המתאימים לכיתה . גם בתוך הרכיבים שבשלב השני יש אפשרויות בחירה . מטרות היחידה גילוי משמעויות מפורשות וסמויות ביצירה . אפיון דמות ביצירה על פי מעשיה , דבריה , מחשבותיה וקשריה עם דמויות אחרות , וביטוי עמדה אישית כלפיה . הבעת עמדה ביחס ליצירה מבחינה ספרותית וערכית . היכרות של התלמידים עם "ספרות יהודית" במזרח אירופה בשלהי המאה . 19-ה . 3 הסופר הריאליסטי חותר להציג את העולם הבדיוני בצורה מפורטת , כדי לתת לקוראים תחושה של אמינות וריאליות . לשם כך הוא מעצב דמויות תוך שימת לב לפרטים רבים הקשורים בהן ( בסיפור "האולר : " תיאור דמותו של האב . כמו כן , הספרות הריאליסטית מתמודדת עם צדדים השייכים לצד המכוער של החיים האנושיים ( במקרה שלנו - גנבת האולר . ( . 4 ספרות ריאליסטית נרתעת , בדרך כלל , מסגנון לשוני מופרז , ונוטה לחקות את הלשון הרווחת במציאות . ייתכן שבאותה היצירה נמצא משלבים שונים , כולל סלנג , המייצגים את הדמויות השונות ביצירה . בריקנר מסביר שאין הסכמה בין החוקרים לגבי סט קבוע המופיע בכל יצירה ספרותית ריאליסטית , אבל מרבית החוקרים מסכימים על כמה מאפיינים בולטים החוזרים בדרך כלל ביצירות ספרות ריאליסטיות . ) עפ"י : בריקנר , מנחם , "הריאליזם בספרות" בתוך בין בדיון לממשות - סוגים בסיפור הישראלי , עמ' , 19-11 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה , תשמ"ד , ) 1984

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר