עמוד:9

Activity Interactive Simulations Types of Energy Run the following simulations and identify the different types of energy in each one . 1 . Energy of a Skateboard Rider 2 . Energy of a Bouncing Ball 3 . Energy of a Ball in a Hole In the following table , specify the types of energy involved in each simulation . 3 2 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר