עמוד:252

משולש כלשהו גובה של משולש הוא קטע המאונך לצלע של המשולש , שקצהו האחד על הצלע ( או על המשכה ) וקצהו האחר על הקדקוד שמול אותה צלע . 1 שטח של משולש שווה למחצית המכפלה של צלע בגובה לאותה צלע : s = ah 2 שימו לב : אפשר לחשב שטח של משולש באמצעות כל צלע של המשולש והגובה אל אותה צלע . מקבילית מקבילית היא מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות מקבילות . גובה במקבילית הוא קטע המאונך לצלע של המקבילית , שקצהו האחד על הצלע ( או על המשכה ) וקצהו האחר בקדקוד שאינו על אותה צלע . שטח מקבילית שווה למכפלת צלע של המקבילית בגובה אל צלע זו . את שטח המקבילית ABCD שבסרטוט אפשר לחשב כך : S ABCD = AM ב DC או כך : S ABCD = AK ב BC שימו לב : אפשר לחשב את השטח באמצעות כל צלע של המקבילית וכל גובה אל אותה צלע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר