עמוד:242

ד . ביטויים אלגבריים ומשוואות ) עמ' ) 109-97 ) 4 שווים : א , ב , ג , ח , ט , י , יג , יד , טו לא שווים : ד , ה , ו , ז , יא , יב ) 5 שווים : א , ג , ד , ה , ז , ח , ט לא שווים : ב , ו 1 1 ) 6 א . 150 2 10 1 ב . 1 2 2 1 ג . 4 2 8 1 ד . - 2 7 1 2 2 ) 7 שווים : ג , ד , ו לא שווים : א , ב , ה ) 9 א . x ב . - x ג . 5 x ד . 5 t ה . 5 t ו . 3 t ז . 0 ח . 12 a ט . 12 a י . 5 y יא . 3 y יב . ) 10 5 y א . 2 x - 8 ב . 4 y + 15 ג . 3 - 6 a ד . 4 b + 5 ה . - c ו . -2 t - 1 1 1 1 ז . 2 - 3 m ח . 51 - 2 y ט . ) 11 0 א . 21 x ב . 21 x ג . ( -10 x ) ד . 32 x ה . ) 12 20 x א . x ב . 1 x 2 2 5 1 1 1 1 ג . 1 x ד . 2 . ה - ו . ( - x ) ז . ( - ) ח . ) 13 x - 5 א . y ב . 2 + x ג . b ד . 0 . ה 2 x 2 4 2 2 ) 14 א . 7 y ב . 37 x ג . 0 ד . 0 ה . 24 x ו . a ז . 0 ח . 11 - 2 a ט . 0 . 75 + 5 y ) 15 א . 4 a - 8 ב . 12 x - 48 ג . 5 x - 10 ד . 6 + 12 x ה . 8 x + 18 ו . 2 x + 2 ז . 4 + 4 x ח . 3 a + 3 ט . 6 - 2 x י . 2 - a יא . 0 יב . ) 17 - a שווים : א , ג , ד נגדיים : ב , ו לא שווים ולא נגדיים : ה ) 18 א . a - 9 ב . - b - 5 ג . 7 x - 5 ד . 6 x - 8 ה . c - 6 ו . ) 19 4 + 3 x א . 4 - a ב . 5 + x ג . 2 + 3 x ד . 6 x + 8 ה . - b + 2 ו . ) 22 1 + 2 x א . 3 a - 4 ב . y + 1 ג . 2 x - 3 ד . 3 - x ה . 2 c - 4 ו . 10 + 2 t ז . 1 - 2 x ח . 5 c + 1 ט . 6 x - 15 י . 35 - 7 x יא . 3 y - 12 יב . 7 x ) 23 א . 10 + 2 m ב . 3 y + 5 ג . 0 ד . 2 x + 11 ה . 1 + a ו . 7 m + 1 . ז 0 . 5 ח . - y ט . -2 x + 1 . 75 י . 2 a - x יא . a + 2 b - 6 יב . ) 26 - a - 3 א . 10 - b ב . - x + 3 . 5 ג . - b - 15 ד . a - b + 45 ) 27 א . - x - 8 ב . 2 c ג . 2 x ד . 3 y + 20 ה . 5 x - 14 ו . 11 a - 12 ז . 26 + t ח . 12 y + 4 ט . 3 . 5 - 3 x 3 1 3 1 1 י . - + a יא . 2 m + 2 יב . 0 יג . 7 . 5 x - 4 יד . 0 טו . 2 - y טז . x יז . -9 x + 12 y 7 4 4 4 2 1 1 3 1 יח . 5 a - x - 1 יט . - b + c כ . - a כא . ) 28 + b - c א . 6 x ב . 3 - b ג . 2 k - 3 ד . 6 - 2 t 2 2 4 2 7 ה . 4 a - 8 a ו . 6 + 3 c ז . 3 - 2 y ח . b + 2 ט . - y י . 8 k יא . 0 יב . ) 29 - c א . x + 2 16 ב . 2 x - 3 ג . 5 + x ד . 5 x - 3 ה . 6 + 3 x ו . 12 ז . 6 x + 4 ח . 15 - 15 x ט . 10 + 5 x 3 1 ) 30 א . 2 a + 10 . ב - x ג . 2 - 40 y ד . ה . a - 40 ו . 100 y + 2 ז . 2 t + 4 ח . ב ) 31 t 4 2 1 ) 32 א . = ב . < ג . > ד . < ה . < ו . < ז . > ח . ) 34 > א . x = 5 ב . x = -3 ג . x = -6 ד . x = 4 3 ה . x = 2 ו . x = -10 ז . x = -8 ח . x = -21 ט . x = -3 י . x = 11 יא . x = 0 יב . x = -4 יג . x = -1 3 1 יד . x = 0 טו . x = -1 טז . ) 35 x = - א . x = -8 ב . y = 1 ג . a = 8 ד . b = -5 ה . c = -10 ו . k = - 4 4 1 1 1 ז . a = - ח . x = 3 ט . c = 0 י . m = 4 יא . k = -7 יב . t = - יג . m = -9 יד . t = 2 טו . b = -5 2 3 2 1 1 טז . x = 21 יז . y = 8 יח . ) 36 x = 2 א . y = -8 ב . m = -3 ג . x = 10 ד . k = 0 ה . x = - ו . b = - 2 9 2 1 ז . c = 3 ח . t = 0 ט . x = -18 י . a = יא . y = 3 יב . y = 10 יג . a = -6 יד . x = 14 טו . x = 5 5 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר