עמוד:220

33 ידוע שסכום של שני מספרים הוא מספר חיובי . האם אפשר להסיק מכך ששני המספרים האלה חיוביים או ששניהם שליליים ? בדקו בדוגמאות שונות משלכם , היעזרו בצירי–מספרים ונסו להכליל . ג . כפל וחילוק של מספרים מכוונים 34 חשבו . 35 חשבו . 36 בלי לחשב כתבו > או < או . = 1 37 בלי לחשב שערו וכתבו לאילו מהתרגילים יש תוצאות שוות . הסבירו . 2 חשבו ובדקו את השערותיכם . 38 חשבו . א | ( + 54 ) : ( -6 ) ג | -72 : 8 ה | 45 : ( -9 ) ז | -63 : 7 | ( -75 ) : ( -25 ) ד | 100 : ( -25 ) ו | -54 : 6 ח | 48 : 6 ב בדיקה : אם חישבתם נכון , ארבע מהתוצאות שקיבלתם הן שוות . מהאותיות הרשומות ליד התרגילים שתוצאותיהם שוות תוכלו להרכיב שם של פרי האהוב על הסנאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר