עמוד:216

11 פתרו את המשוואות . 12 פתרו את המשוואות . 13 פתרו את המשוואות . 14 פתרו את המשוואות בדרך הנוחה לכם . א | 0 = 2 x - 2 x ב | 10 = 3 x + 17 x ג | 5 x - 3 x - 2 x = 6 ד | 14 - x - 8 - x = 0 ה | 7 ( 3 x - 2 ) = 21 x - 7 | ( 5 + x ) - 5 = 23 ו ז | x + ( 1 - x ) = x - 13 ח | 8 + 4 x - 3 x - 2 = 21 ט | 6 ( x - 3 ) + 48 = 54 י | 0 = 7 - 2 ( 0 . 5 x + 3 ) | ( 16 x - 4 ) + 2 x = 3 יא 4 | 14 ( + 2 ) - 3 ( x + ) = 50 יב 2 3 | 0 = ( 6 x + 2 ) - 22 יג | 6 ( 2 x + 1 ) - 18 = 12 יד | 29 - 4 ( 1 + x ) = 17 טו | 0 . 1 ( 20 + 40 x ) = 10 טז | 10 = 4 ( x + 2 ) - ( 2 + x ) יז | 2 y - ( 3 + y ) = y יח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר