עמוד:214

4 השלימו את הטבלה . כתבו בראש הטבלה את התיאורים המתאימים החסרים . בכל סעיף מצאו פתרון של המשוואה . אפשר להיעזר בטבלה . ב . פתרון משוואות 5 מצאו פתרון לכל משוואה . אם לדעתכם אין פתרון - הסבירו מדוע . אם מצאתם פתרון - בדקו על ידי הצבתו במשוואה . אם לדעתכם כל מספר הוא פתרון - הסבירו מדוע . 6 חשבתי על מספר . כפלתי , 2–ב חיברתי לתוצאה 5 וקיבלתי . 17 א . מהו המספר שהתקבל לפני שחיברתי ? 5 ב . מהו המספר שחשבתי עליו ? ג . סמנו a–ב את המספר שחשבתי עליו . כתבו משוואה שבעזרתה אפשר למצוא את הערך של . a פתרו את המשוואה והשוו את הפתרון עם תשובתכם בסעיף ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר